Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2022-06-26 Цааш уншсан: 830

  Зоосоо хийгээд суугаарай

  Төрөл: Бусад

  Зориулалтын нүхэнд нь зоосон мөнгөө хиймэгц шовгор хадааснууд нь далд орж, хүн суух боломжтой болдог гудамжны сандал бүтээжээ. Нэг удаа суухад хагас евро төлнө гэнэ. Хүмүүс нийтийн жорлонд орохдоо мөнгө төлөхөө юманд боддоггүй шиг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сандал дээр суухдаа ч төлцгөөх байх гэж зохион бүтээгч Fabian Brunsing хэлжээ. Дэлгэрэнгүйг дарж бичлэгийг үзээрэй:
  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}


  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->