Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 •   Ãëàâíàÿ » 2010 » 8-р сар » 23
   
   
  Нийтэлсэн: =CyBeR= Огноо: 2010-08-23 Үзсэн: 990
  Компьютерийн програмд гарсан алдаанаас гацах бол юу ч биш. Тэдгээр алдаануудаас болж машин тэрэг эвдэрч, пуужин дэлбэрч, хүмүүс амь үрэгдэх тохиолдол гарч байжээ. 1945 онд Harrward Mark 2 компьютерийн корпусан дотор инженерүүд цагаан эрвээхэй олсон нь түүхэн дэх хамгийн анхны компьютерийн Bug-ээр бүртгэгдсэн байна. Инженерүүд тэмдэглэлдээ "Bug олсон” гэж бичсэнээс хойш компьютерийн алдааг Bug (Bug нь англиар шавж хорхой гэсэн утгатай) гэх болсон гэдэг. Тоон технологи бүхий төхөөрөмжүүд дэлгэрэх тусам Bug-ууд ч бидний амьдралд улам нэвтэрсээр байна. Ингээд хүн төрөлхтөнд хамгийн их хохирол учруулсан 10 bug-ийг танилцуулъя.

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by =Cyber=
Free web hostinguCoz -->