Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2023-12-06 Цааш уншсан: 703

  Та хүүхдээ програмист болгохоор шийдэв үү?


  kt_student_0173Тэгсэн бол та зөв шийдвэр гаргажээ. Ойрын ирээдүйн 10 жилд хамгийн ашиг орлого сайтай, хамгийн аюул осол багатай, хамгийн сайхан мэргэжлээр компьютерийн програмчин гэсэн мэргэжил шалгарсан байна. Энэ үнэхээр үнэн үг шүү. Гадаадад байтугай монголд ч гэсэн сайн програмчны дутагдалд байнга орж байдаг. Тэгээд ч програмчин болно гэдэг нь тийм ч амар биш.

  Компьютер Техник Менежментийн Сургуулийн Програмчны ангийг гэхэд л анх нэгдүгээр курсэд жар, далаад хүүхэд элсэн ордог боловч 4 жилийн дараа ердөө л 10-20 хүүхэд л төгсөн гардаг юм. Тэдгээр төгсөж байгаа нөхдийг төгсөхөөс нь өмнө л компаниуд өмчлөөд авчихсан байдаг.
  Монголд байдал ийм байгаа ч гадаадад бол бүр өөр. Нэг талаас програмчныг булаацалдах боловч тэдний шаардлага асар өндөр. Монголд ч бас сайн хүнийг л компанидаа ажиллуулах сонирхолтой байдаг. Гэхдээ өнөөхөндөө муухан програмчин байсан ч гэсэн ажил олдохгүй гэх зовлонгүй. Та хүүхдээ програмчин болгохоор шийдэв үү? Маш сайн байна. Монголд байтугай дэлхийд дутагдаж байгаа боловсон хүчин бэлтгэхэд таны оруулах хамгийн том хөрөнгө оруулалт чинь энэ шийдвэр байх болно.

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}


  èåâ-->

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->