Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2023-12-06 Цааш уншсан: 9643

  Photoshop програмын үндсэн багажууд / Photoshop Lesson 1/

  Идэвхижvvлдэг багажнууд


  Image Rectangular Marquee (Дөрвөн өнцөгт ) <M>. Дөрвөн өнцөгтэйгээр идвэхжvvлдэг багаж.
  Image Elliptical Marquee (Тойргоор ) <M>. Тойргоор идвэхжvvлдэг багаж.
  Image Single-row Marquee (Хөндлөнгөөр ) <M>. Хөндлөнгөр идвэхжvvлдэг багаж.
  Image Single-column Marquee (Босоогоор ) <M>. Босоогоор идвэхжvvлдэг багаж.
  Image Lasso (Лассо) <L>. Лассо нь ямар ч хэлбэрээр идвэхжvvлнэ.
  Image Polygonal Lasso ( Олон өнцөгт лассо) <L>. Олон өнцөгтөөр арай нарийн идвэхжvvлнэ
  Image Magnetic Lasso (Соронзтой лассо) <L> Ижил өнгvvдийг дагуу идвэхжvvлнэ.
  Image Magic Wand ( шидэт саваа) <W> Төстэй өнгө идвэхжvvлнэ


  Хөдөлгөөний багажнууд


  Image Move (Хөдөлгөөн) <V>Давхрага болон идвэхжvvлсэн дvрсийг хөдөлгөнө.

  Таслах багаж


  Image Crop (тайрагч) <C>. Зургийг таслаж авна.

  Зураг зурах багажнууд


  Image brush (Бийр) <В>. Энэ нь бийрээр зурсан мэт харагдуулна.
  Image Pencil (Харандаа) <В> Энэ нь харандаагаар зурсан мэт харагдуулна
  Image Clone Stamp (хуулагч Тамга) <S>Зургаас дурын хэсгийг хувилан өөр газар буулгах
  Image Pattern Stamp (Хээн тамга) <S> Зургийн сонгож авсан газарт хээгээр буулгах
  Image History Brush (Тvvхийн бийр) <Y>. Энэ нь хийсэн зvйлээ бийр ашиглан буцаана
  Image Art History Brush(Зургийн тvvхийн бийр)<Y>Зургаас будаг сорх бөгөөд буцаагаад нялах маягаар зурна.
  Image Eraser (Балруул) <Е>Буруу зурсан юмаа арилгана
  Image Background Eraser (Фон зургийн балруул) <Е>. Фон зургийн хэрэггvй хэсгийг арилгана
  Image Magic Eraser (Шидит балруул) <Е>.Ижил өнгийг арилгана
  Image Gradient (Градиент) <G> Хоёроос илvv өнгийг уусган будна
  Image Paint Bucket (Будаг асгагч) <К>.Энэ нь нэг өнгөөр будна
  Image Healing Brusht Tool (Засварлагч)<j>. Энэ нь зургийн нэг хэсгийг аваад өөр газарт хуулна.
  Image Patch Tool ()<j>. Зургийн тэмдэглэсэн газарт дурын сонгосон хэсгээр солино.
  Image Color Replacement Tool (даюхарлагч)<j>. зургийн өнгийг дурын өнгөөр солино


  Image Blur (Бvрэлзvvлэгч) <R>. Зургийг сарихуулан.
  Image Sharpen (Тодруулагч ) <R>. Зургийн тодруулдаг.
  Image Smudge (Хуруу) <R>. Зураг нь дээр байгаа нойтон будгийг бусад нь нялна
  Image Dodge (Гэрэлтvvлэгч) <0>Зургийн сонгосон хэсгийг гэрэлтvvлнэ.
  Image Bum (Харанхуулагч) <0>. Зургийн сонгосон хэсгийг бvдэгрvvлнэ
  Image Sponge (Хөөсөнцөр) <0>. Будагний хурц өнгийг өөрчилнө


  Вектор зурах багаж


  Image Path Component Selection (Зургийн контер сонгох) <А>. Вектрийн заах, идвэхжvvлэх.
  Image Direct Selection (Хэсэг хэсгээр нь сонгогч) <А>. Хэсэг хэсгээр нь вектрийн зөөх, идвэхжvvлэх.
  Image Pen (vзэг) <Р>. Вектрийн хэлбэр зурах.
  Image Freeform Pen (Чөлөөт vзэг) <Р>. Хvссэн дvрс зурах.
  Image Add Anchor Point (vзэг+ Тулах цэг) <Р>. Зурсан вектот цэг нэмэх.
  Image Delete Anchor Point (vзэг - Тулах цэг) <Р>. Зурсан взкторт дvрсний хасах.
  Image Convert Point (өнцөг + Тулах цэг) <Р>. Тэгш өнцөгтийг далийлгана.
  Image Rectangle (Дөрвөн өнцөгт) <U>. Дөрвөн өнцөгт зурах.
  Image Rounded Rectangle (Мохой өнцөгт дөрвөлжин) <U>. Мохой өнцөгт зурах.
  Image Ellipse (Эллипс) <U>. Эллипс зурна.
  Image Polygon (Олон өнцөгт) <U>. Олон өнцөгт зурах .
  Image Line (Зураас) <U>. Зураас зурах.
  Image Custom Shape (Бэлэн хэлбэр) <U>. Бэлэн хэлбрээр зурах.

  Текстний багажнууд


  Image Type (Текст) <Т> текст бичих.


  Хэмжээ өөрчлөх багаж


  Image Select Slice (Хэсгийг тодотгох) <К>. Зургийн хэсгийг тодотгох.
  Image Slice (Тодотгох) <К>. Зурган дээр байгаа хэсгийг тодотгох.
  Image Zoom (Томруулдаг шил) <Z>. Зургийн хэмжээг томруулж,багасгаж харах
  Image Hand (Гар) <Н>. Зургийн шvлжvvлэн хөдөлгөх


  Хэмжих багаж


  Image Color Sample (өнгө ялгагч) <1>. Ойролцоох хэд хэдэн өнгөний мэдээллийг гаргана.
  Image Eyedropper (Тусаагуур) <1>. зургнаас өнгө сорно
  Image Measure (Шугам) <1>.Сонгосон цэгийн хоорондох хэмжээг харуулна.


  Туслах багаж


  ImageNotes (Нэмэлт мэдээлэл) <М>хэрэглэгчийн зvгээс тэмдэглэгээ оруулах

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}

  Бичсэн: nomin

  bayrlalaa

  Бичсэн: bangaa

  yooooooo tenegiin

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

  Íàâåðõ

  Ðåêëàìà

  Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
  Designed by CENTROARTS Free web hostinguCoz -->