Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 •   Ãëàâíàÿ » Сайтын мэдээ
   
   
  Нийтэлсэн: =CyBeR= Огноо: 2010-06-27 Үзсэн: 4319

  Сайт нээгдлээ

  Мэдээний төрөл: Сайтын мэдээ

  Энэхүү блог нь Computer, Internet, Web хөгжүүлэлт,Proramm, Ucoz (Ucoz хичээл, Загварууд) График дизайн  эдгээрийн зөвлөгөө хичээлүүд болон кино видео тоглоом  тавьж байх болно. Оруулахыг хүссэн зүйлсээ Зочидын дэвтэр дээр болон админтай холбогдож хэлээрэй.

  Асуух зүйл гарвал сэтгэгдэл дээр бичиж байгаарай.

  _______________________________________

  Уншигчдын эрэлт, хэрэгцээг харгалзаж сайтыг хөгжүүлэх учраас

  санал, бодлоо чөлөөтэй илэрхийлээрэй.
  _______________________________________

  Анхааруулах зүйлс:

  Сэтгэгдэл болон Chatbox дээр дайрч доромжисон сайт, блог суртчилсан зүйлс оруулвал
  шууд устгах болно.
  Сайтын админ =CyBeR=
Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by =Cyber=
Free web hostinguCoz -->