Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2023-12-06 Цааш уншсан: 662

  Кино цацалтын хувилбаруудын ялгаа [Camrip, Ts, R5 гэх мэт....]

  Camrip
  Хамгийн анхны кино цацалтын чанар гэж хэлж болно. Киноны нээлтийн өдөр гар камер барьж ороод шууд бичиж авахыг Camrip гэж хэлдэг. Мэдээж дуу болоод дүрсний чанар маш муу байдагыг мэдэж байгаа байх. Дүрсний урдуур хүн явдаг, дуу дээр хүмүүс инээлддэг хүүхэд уйлдаг гээд л маш хэцүү.

  Telesync буюу TSRIP

  Camrip-н дараачийн цацалтын хувилбар гэж хэлж болно. Дүрс болоод дууны хувьд Camrip-с хамаагүй илүү бөгөөд дуугаа шууд хуулж авсан байдаг ба ихэнхдээ оройны хүнгүй үзвэрүүдээс үүнийг бичиж авдаг.

  Workprint

  Telesync дараачийн хувилбарын цацалт бөгөөд энэхүү хувилбар нь Студи дээрх хагас дутуу хийж байсан хувилбар гэж хэлж болно. Ихэнхдээ кино дээрх шинэлэг эффект зураглалууд нь бодит биш компьютэрээр хийж байсан хиймэлээр байдаг ба ихэнхдээ цаг гүйлт болон тамга нь видео дээрээ байдаг.

  DVDSCR

  Workprint-н дараачийн цацалтын хувилбар бөгөөд энэхүү хувилбар нь кино шүүмжлэгчид болон кино академийн гишүүдэд урьдчилсан байдалаар илгээдэг хувилбар юм. Энэхүү хувилбар дээр "Энэхүү хувилбар нь хуулбар бөгөөд гадуур зарагдаж байвал доорх утсаар холбогдоно уу" гэсэн бичигтэйгээ байдаг юм. Мэдээж тухайн Rip хийж байгаа хүн авъястай бол үүнийг арилгах чадвартай байдаг.

  R5

  Хамгийн түрүүнд гардаг DVD чанартай кино бичлэг. Гэхдээ зөвхөн Region 5 буюу орос улсад ихэвчлэн гардаг. Үүн дээр Англи хэл байдаггүй ба тухайн киноны англи хэлийг өмнөх гарсан хувилбараас шууд хуулж аван наадаг ба энэхүү хувилбарыг Англи хэлтэй нь дууны хувьд муу ч бичлэгийн хувьд сайн болдог гэж үзэж болно. Мэдээж DVDRIP-г гүйцэхгүй....

  DVDRIP

  За мэдээж ориг DVD-г худалдан авж тусгай програмын тусламжтайгаар яг бичлэгийн чанарыг хадгалан хуулж авсан хамгийн боломжын хэмжээ бас чанартай хувилбар юм. Бид ихэнхдээ энэхүү хувилбарыг их таашаадаг билээ.

  BDRIP

  Ер нь бол хуулж авалтын хувьд ижилхэн гагцхүү нягтрал болоод хэмжээний хувьд том юм. Bluray Disc нь DVD-г бодвол хамаагүй том буюу 25GB хүртэлх файлыг өөр дээрээ багтааж авах боломжтой байдаг учир тухайн кино үнэхээр өндрөл нягтралтай болж чаддаг. Орчин үед BDRIP REPACK гэж гарсан ба энэхүү кино 1000mb буюу DVDRIP-с ердөө 200-гад mb илүү болж байгаагаараа маш чанартай болж байгаа буюу хүчээ авж байгаа хувилбар юм.

  TVRIP:

  Энэ мэдээж тодорхой буй за. Дэлгэцнээсэ тусгай бичигч ашиглан шууд бичиж авж буй хувилбарыг хэлдэг. Мэдээж дэлгэцийн гаргаж буй хүчин чадлаас хамааран чанар нь сайн байдаг.

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}


  èåâ-->

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->