Нүүр хуудас | | | Бүртгүүлэе
×òåíèå RSS
Ñóïåðñàéò
Ñóïåðñàéò
Ãëàâíàÿ Êîíòàêòû Êàðòà ñàéòà Äîáàâèòü â èçáðàííîå
 • Ìåñòî ïîä ðåêëàìó

  Îïðîñ ïîëüçîâàòåëåé

  Rate my site

  • Ïàðòíåðû

  • Нийт online: 1
   Зочин: 1
   Гишүүд: 0

   Ïîïóëÿðíîå

   »
   S

  Ðåêîìåíäóåì

  • {topnews}
 • Нийтэлсэн: =CyBeR= Хэзээ: 2023-12-06 Цааш уншсан: 697

  Флаш дискнээс вирус авахгүй байх арга

  zuvluguu1Сүүлийн үед USB flash дискээр вирус дамжих нь их болсон. Үүнд Windows үйлдлийн системийн Автоматаар нээх (Autorun) үйлдэл нь вирус дамжих нэгэн гүүр болдог юм. Вирус нь дискний автоматаар ажиллах файлд өөрийн халдварласан файлыг оруулж өгснөөр дараагийн компьютерт дискийг залгангуут автоматаар вирус хуулагддаг байна.
  Харин үүнээс хамгаалах арга бол автоматаар ажиллах үйлдлийг хаах арга юм.
  Хэрхэн хаах вэ?
  Та Windows TweakUI /http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx/ гэсэн програмтай бол түүнийгээ ашиглан хэрхэн хялбархан хааж болох талаар танилцуулъя.
  Windows TweakUI багаж нь Microsoft company-н PowerToys for Windows багажийн нэг юм.
  zuvluguu2
  Зураг дээр харагдаж байгаа шиг My Computer ->Autoplay->Drives руу орж бүх дискнүүдийн урд чагтыг болиулаад Apply товч дараарай.
  zuvluguu3
  Эсвэл My Computer ->Auto
  play->Types руу орж чагтуудыг болиулаад Apply дарж болно.
  Ингээд л боллоо. Та TweakUI багажийг ашиглан өөр нэлээд олон янзын тохиргоонуудыг хийж болно.
  Хэрвээ танд энэ програм байхгүй бол өөр нэг арга бий.Энэ арга нь gpedit ашиглах арга юм. Start -> Run… (Windows logo+R) нээгээд gpedit.msc гэж бичихэд Group Policy гэсэн цонх нээгдэнэ. Энэ цонхонд User Configurarion -> Administrative Templates -> System дотроос Turn Off Autoplay гэдгийг олоод нээж тохиргоог enable болгож сонгоод OK дарж болно.
  За ингээд Flash дискээр тархагч вирусээс ямар нэгэн хэмжээгээр хамгаалагдлаа.

  Та бүртгүүлж байж илүү давуу эрх эдэлнэ

   {related-news}


  èåâ-->

  Сэтгэгдэл бичэх хэсэг

  Нэр:
  E-Mail хаяг:

Íàâåðõ

Ðåêëàìà

Æóðíàë äëÿ ìîëîäåæè
Designed by CENTROARTS
Free web hostinguCoz -->